Tehnička podrška

...

SIMULTANO PREVOĐENJE

Iskusni konferencijski tehničari uz najbolju tehniku i provjerene prevoditelje garantiraju da na kongresu neće biti jezičnih barijera. Infracrveno simultano prevođenje osigurava visoku kvalitetu zvuka, zaštitu od prisluškivanja i jednostavnost montaže opreme.

Moderne kabine (prema standardima ISO 4043) za prevoditelje dodatna su garancija kvalitete prevođenja. Provjereno dobra suradnja sa stručnim prevoditeljima je dodatna garancija uspješne organizacije Vaše konferencije. Nudimo usluge usmenog prevođenja (simultano, konsekutivno, individualno) te prevođenja u pismenom obliku.

...

VIRTUALNI I HIBRIDNI DOGAĐAJI

U zadnje vrijeme, tehnološki napredak utječe na sve veći trend organizacije virtualnih i hibridnih događaja.Web konferencije, ali i interaktivna on-line događanja općenito, postala su novi način povezivanja ljudi bez obzira na njihovu lokaciju.

Nudimo optimalno rješenje i potpunu podršku za on line evente, koja mogu uključivati i (on line) simultano prevođenje, ovisno o vrsti događaja, broju sudionika ali i samom programu skupa.

Koja je glavna razlika virtualnih i hibridnih događaja ?

Virtualni (on line) događaji – svi sudionici prisustvuju skupu u potpunosti online.
Hibridni događaji – dio sudionika prati skup uživo, dok drugi prate putem interneta

...

MIKROFONSKI SUSTAVI

Bežični mikrofoni (Shure i Sennheiser) najčešće se koriste kad se dvorana uređuje u teatar (kino) stilu. Tzv. "bubicu“ koriste predavači, a ručni mikrofon služi za pitanja i komentare iz publike.

Digimic mikrofonski sustavi najbolje su rješenje kada su u dvorani postavljeni stolovi (okrugli stol, „U“ stol ili školski stol). Mikrofoni se najčešće postavljaju po sistemu: na dva sudionika jedan mikrofon.

...

INTERAKTIVNI SUSTAVI

U svrhu dinamiziranja rada i dobivanja brzih povratnih informacija sve se više koristi voting sistem. Najčešće se sudionicima ponudi 5 do 10 odgovora, a svaki sudionik pritiskom na odgovarajuću tipku šalje svoj odgovor. Na ekranu se u obliku „štapića“ ili „torte“ pokaže u kojem postotku su korišteni koji odgovori.

...

POSTER PREZENTACIJE

Prostori ispred dvorana su najčešće mjesta gdje se postavljaju panoi na koja predavači zalijepe svoje postere i uz koje često i imaju svoja predavanja. Panoi su prilagođeni posterima raznih veličina, kao i ostalim eksponatima koje se želi izložiti (može ih se vješati na naše panoe, položiti na vodoravne plohe i sl.).

...

ŠTANDOVI ZA IZLAGAČE

Osim osnovnog sadržaja kongresa – predavanja u dvorani i poster prezentacija – dodatne sadržaje nude i izlagači. Oni na svoj način upotpunjuju i osvježavaju kongres. Ujedno, oni su najčešće i financijska podrška organizatoru u realizaciji predviđenog programa. Stoga im i hotel i organizator obično žele osigurati što ljepši prostor ispred dvorane ili na sličnim mjestima, kako bi imali što potpuniju komunikaciju sa sudionicima i ostalim posjetiteljima kongresa. U tu svrhu, naime, za predstavljanje njihovih proizvoda i usluga, osiguravamo im štandove. Ovisno o potrebama, uz štandove se mogu postaviti stalci za brošure, natpis s njihovim logom, monitori (plazme), lap-top, projektor, printer, ormarići, vitrine i ostali rekviziti.

...

OSTALA TEHNIČKA OPREMA I USLUGE